2007:22 Bioenergipotential i Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer: 2007:22

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2007:22 Kraftvärmeverket i Falun

Rapporten är ett led i det fortsatta arbetet med genomförande av de åtgärder som redovisats i det regionala energiprogrammet EnergiIntelligent Dalarna.

Användningen av fossila bränslen som kol, olja och gas är huvudorsak till många av våra allvarligaste miljöproblem, inte minst klimatpåverkan. För att komma tillrätta med problemen behöver vi ställa om energianvändningen i vårt samhälle, dels använda energi effektivare och dels öka andelen förnybar energi bl.a. sol, vind och bioenergi. Detta är utgångspunkterna för det regionala energiprogrammet ”EnergiIntelligent Dalarna”. Dalarna har goda förutsättningar att öka användningen och ”exporten” av förnybar energi. Den här rapporten tar upp tillgångarna av bioenergi i länet.

Kontakt