2007:21 Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2007:21

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 112

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2007:21 Norrån, Österfärnebo, vintern 2005/2006

Detta är den 17:e årsrapporten från Dalälvens Vattenvårdsförening, DVVF producerad av samma undersökningsteam som startade undersökningarna 1990. 2006 har varit ett specialår på så sätt att undersökningarna i Dalälven har varit betydligt mer omfattande än normalt. Resultaten kan du översiktligt läsa om i denna rapport.

Är du intresserad av fler detaljer om exempelvis enskilda mätresultat för en specifik lokal, är du hänvisad till de underlagsrapporter som finns publicerade på föreningens hemsida, www.dalalvensvvf.se.

Kontakt