2007:15 Fäbodbete & Rovdjur i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer: 2007:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 47

Publikationstyp: Rapport

Foto på en öppen gräsmark med betande getter

Projektet ”fäbodbete och rovdjur i Dalarna” startades på initiativ av Länsstyrelsen i Dalarna för att öka kommunikationen mellan djurhållare med tamdjur på fritt fäbodbete och Länsstyrelsen samt för att öka kunskaperna om de rovdjursproblem som kan finnas och de åtgärder som kan minska dessa problem. Djurhållare på 93 fäbodar i länet har deltagit i projektet och en dialog om såväl eventuella rovdjursproblem som möjligheter till skadeförebyggande åtgärder har förts. Genom personliga kontakter har en kartläggning av de skador och störningar som djurhållarna upplevt kunnat ske. Djurhållarnas beskrivningar av deras ”rovdjurssituation” har kompletterats med länsstyrelsens viltskadestatistik och genom detta har en bild av situationen på länets fäbodar tydliggjorts.

Djurhållarna på fäbodarna använder sig av flera olika förebyggande åtgärder mot rovdjursskador och en kartläggning av dessa samt förslag på ytterligare åtgärder har varit en viktig del av projektet.

Kontakt