2007:14 Metaller, uran och radon i vatten från dricksvattenbrunnar - Undersökning i Dalarnas län 2006-07

Om publikationen

Löpnummer: 2007:14

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2007:14 Hus nära vatten och blå himmel

Som ett led i Länsstyrelsens arbete med miljöövervakning har provtagning utfört för 388 bergborrade enskilda dricksvattenbrunnar i länet. Provtagning och analys har genomfört under perioden december 2006 till april 2007. Följande parametrar har analyserats: Aluminium, Arsenik, Barium, Beryllium, Bly, Bor, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Litium, Mangan, Molybden, Nickel, Selen, Silver, Strontium, Tallium, Uran, Vanadin, Zink samt även Radon.

Kontakt