2007:13 Kartläggning av farliga kemikalier

Om publikationen

Löpnummer: 2007:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2007:13 Bild på kemikalier i olika kolvar

Verksamheters användning av: Mycket giftiga (TP + P), giftiga (T) och miljöfarliga (N) produkter Samt Utfasningsämnen, prioriterade riskminskningsämnen och vattendirektivsämnen.

Länsstyrelsen Dalarna har under 2007 genomfört en kartläggning av verksamheters användning av farliga kemikalier. Projektet omfattar de miljöfarliga verksamheter som Länsstyrelsen har tillsyn över. Huvudsyftet med projektet har varit att prioritera kemikaliefrågorna inom verksamheterna och stimulera egenkontrollarbetet vad gäller kemikalier. På detta sätt läggs även en grund för vidare arbete med riskhantering och substitution.

Kontakt