2007:08 Dalarnas miljömål 2007-2010 - samrådsredogörelse och beslut

Om publikationen

Löpnummer: 2007:08

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 122

Publikationstyp: Rapport

Då remisstiden avslutades hade 61 yttranden inkommit. En slutlig version av Dalarnas miljömål 2007–2010 sammanställdes inför Länsstyrelsens styrelses beslut där förslag till beaktande av inkomna synpunkter inarbetats. Vid Länsstyrelsens styrelse den 16 april 2007 fastställdes Dalarnas miljömål 2007–2010.

Dalarnas miljömål 2007-2010 har rapport nr 2007:07.

Kontakt