2007:07 Dalarnas miljömål 2007-2010

Om publikationen

Löpnummer: 2007:07

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 140

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2007:07 En grupp människor står framför Vasaloppsmålet i Mora med texten I fäders spår för framtids segrar

Dalarnas Miljömål 2007–2010 är en regional anpassning av de nationella miljömålen som tagits fram i bred samverkan i länet. Miljömålens syfte är en miljömässigt hållbar utveckling. Dalarnas miljömål är också en del av Dalastrategin, det regionala utvecklingsprogrammet.

Det finns även följande rapporter:

2006:37 Dalarnas miljömål 2007-2010 - remissversion
2007:08 Dalarnas miljömål 2007-2010 - samrådsredogörelse och beslut

Information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen: www.miljomal.nu.

Kontakt