2007:05 Inventering av förorenade områden i Dalarnas län - Gruvindustri – etapp 2

Om publikationen

Löpnummer: 2007:05

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2007:05 

Data som insamlats i denna studie, tillsammans med data från tidigare studier har sammanställts och använts som underlag för riskklassning av de 43 gruvavfallsobjekt som bedömts vara länets mest förorenande.

Denna undersökning är en del i arbetet med att nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Kontakt