2007:01 Miljömålen i skolan - Handledning för lärare i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer: 2007:01

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2007:01 Sveriges 16 st miljömål

En mycket viktig del av Länsstyrelsens miljömålsarbete är att öka kunskapen om, förståelsen för och engagemanget i viktiga globala, regionala och lokala miljöfrågor. Riktat informationsarbete mot skolor är ett led i denna verksamhet.

”Miljömålen i skolan – handledning för lärare i Dalarna” syftar till att sprida information till pedagoger på alla nivåer om framförallt Sveriges och Dalarnas miljömål, Dalarnas miljömålswebb och utbildningsmaterial som finns inom miljöområdet.

Kontakt