2007 Från ord till handling - Metoder för att omsätta miljömål till praktisk handling

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-88791-74-0
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
134
Publikationstyp:
Annan
Framsida "Från ord till handling - Metoder för att omsätta miljömål till praktisk handling"

Dalarnas Miljömål är ett måldokument med relativt hög abstraktionsnivå. Nästa steg är att operationalisera det – att gå från ord till handling. Det finns ett stort behov av att hitta metoder att kommunicera miljömålen med olika väl avgränsade målgrupper.

De åtgärder i handlingsplanen för Dalarnas Miljömål som omfattar informationsinsatser måste konkretiseras. Målet med insatser inom området är att få människor att ändra sitt beteende i en riktning som bidrar till att nå miljömålen och åstadkomma en bättre miljö. Det är inte givet att informationsinsatser är en del av lösningen. Det beror på målgrupp och sammanhang.

Detta projekt har handlat om att pröva olika metoder för detta och bygger på några grundläggande pedagogiska teorier som kan sammanfattas med begreppen delaktighet och motivation. Projektet har också visat hur övergripande måldokument med fördel kan omsättas i praktiken genom att bygga nedifrån och börja i det lilla.

I denna rapport beskrivs de projekt som handlar om lärdomar från informationsinsatser avseende radon i inomhusmiljön och luftföroreningar vid småskalig vedeldning.

Kontakt