2006:37 Dalarnas miljömål 2007-2010 - remissversion

Om publikationen

Löpnummer: 2006:37

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 140

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2006:37 En grupp människor står framför Vasaloppsmålet i Mora med texten I fäders spår för framtids segrar

Detta är en remissversion av Dalarnas miljömål 2007–2010 med förslag till reviderade regionala miljömål och en ny handlingsplan med åtgärder för att nå målen. Den nya versionen av Dalarnas miljömål, som tagits fram i bred samverkan, ska ersätta den tidigare som fastställdes 2003.

Efter omarbetning utifrån inkomna remissvar fastställer Länsstyrelsens styrelse de reviderade miljömålen och den nya handlingsplanen under våren 2007.

Dalarnas miljömål 2007-2010 har rapport nr 2007:07.

Information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen: www.miljomal.nu.

Kontakt