2006:28 Inventering av förorenade områden i Dalarnas län - Tillståndspliktiga anläggningar i drift

Om publikationen

Löpnummer: 2006:28

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2006:28 Fabrik

I denna rapport redovisas resultatet av ett länsomfattande projekt med syfte att inventera förorenade områden vid pågående verksamheter i Dalarnas län. Inventeringen har omfattat ett urval av tillståndspliktiga anläggningar i drift. Beslut om att projektet skulle genomföras togs hösten 2002 och det har slutförts under våren 2006. Projektet har totalt omfattat 48 anläggningar.

Inventeringen har varit en orienterande studie, i enlighet med den s.k. MIFO-modellens första fas, som beskrivs i Naturvårdsverkets rapport 4918 – Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Projektet har letts av Länsstyrelsens MIFO-inventerare i samarbete med kommunernas miljöinspektörer och Länsstyrelsens miljöskyddshandläggare.

Inventeringen av förorenade områden är en del av arbetet med att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö som antogs av riksdagen i april 1999.

Kontakt