2006:23 Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2005

Om publikationen

Löpnummer: 2006:23

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 110

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2006:23 Hyttingån

Du håller nu den 16:e ÅRSRAPPORTEN från Dalälvens Vattenvårdsförening, DVVF, i Din hand. Så lång tid har gått sedan vårt team startade med föreningens undersökningar år 1990. DVVF:s bildande och undersökningarnas start var till stor del en följd av Dalälvsdelegationens arbete och rekommendationer under slutet av 1980-talet.

Tack vare DVVF:s mätningar har resultaten av flera miljöförbättrande åtgärder under det senaste dryga decenniet kunnat dokumenteras i älven. Den mest iögonfallande förbättringen är de minskande halter av flera metaller som åtgärder med gruvavfall inom Faluområdet lett till. Genom mätningarna har även nya observationer gjorts av ämnen eller skeenden som eventuellt kan orsaka negativ miljöpåverkan på kort eller lång sikt.

Är du intresserad av fler detaljer om exempelvis enskilda mätresultat för en specifik lokal, är du hänvisad till de underlagsrapporter som finns publicerade på föreningens hemsida, www.dalalvensvvf.se.

Kontakt