2006:12 EnergiIntelligent Dalarna program för regional energisamverkan

Om publikationen

Löpnummer: 2006:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 128

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2006:12 Berguv och vindkraftverken Hunflen

Utgångspunkt för detta regionala energiprogram är de energirelaterade mål och åtgärder som redovisas i Dalarnas Miljömål, den regionala anpassningen av de nationella miljömålen. Andra viktiga utgångspunkter är arbetet med regionalt hållbar utveckling som utvecklas i Dalastrategin och Miljövårdsberedningens strategi för energieffektivisering.

Energiprogrammet består av två delar, en beslutsdel (del 1) och en underlagsdel (del 2).

Samrådsredogörelse och beslut finns i rapport 2006:13.

Kontakt