2005:5 Inventering av förorenade områden i Dalarnas län - Kemtvättar

Om publikationen

Löpnummer:
2005:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-3127
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2005:05

I Dalarnas län har inventering av förorenade områden ägt rum sedan 1998. Inventeringen omfattar alla branscher som på ett eller annat sätt kan ha bidragit till förorening av mark, grundvatten, sediment, deponi eller område.

Denna rapport omfattar inventering av branschen kemtvättar i Dalarnas län och utfördes under hösten 2004.

Inventeringen har skett efter den s.k. MIFOmodellen, som beskrivs i Naturvårdsverkets rapport 4918 – Metodik för inventering av förorenade områden.

Syftet med inventeringen är dels att kartlägga föroreningssituationen i länet och dels att få fram ett prioriteringsunderlag för provtagning och sanering av förorenade områden. Eftersom kostnaden för sanering av förorenad mark är hög kan saneringen med det här prioriteringsunderlaget riktas till de områden där behovet är som störst.

Kontakt