2005:23a-c Efterbehandling av gruvavfall i Falun - Kompletterande åtgärder för att minska metalläckaget till Faluån – Dalälven – Östersjön

Om publikationen

Löpnummer:
2005:23a-c
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-3044
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
93 (Huvudstudie)
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2005:23a (Huvudstudie) Sektion genom Falun från kisbränderdeponin till Faluån

Huvudstudien, rapport 2005:23a, kan läsas separat och ska då ge en bra bild av frågeställningarna kring den fortsatta efterbehandlingen av gruvavfall i Falun. Vissa frågeställningar i huvudstudien har krävt mer omfattande utredningsarbete. Detta har genomförts i form av delutredningar, vilka sammanfattas i huvudstudien.

För att inte tynga huvudstudien med underlagsdata och utredningstext, har delutredningarna i sin helhet publicerats som fristående rapporter:

Rapport 2005:23b:1 DELRAPPORT 1 - Textdel
Rapport 2005:23b:2 DELRAPPORT 1 - Bilagor
Rapport 2005:23b:3 DELRAPPORT 1 - Ritningar
Rapport 2005:23c DELRAPPORT 2 och 3 - Beskrivning av åtgärdsalternativ och Ansvarsutredning.

Delrapporterna finns att ladda ner under bilagor.

Kontakt