2005:21 Fisk- och kräftodlingsverksamhet i Dalarnas län - Nulägesbeskrivning 2004

Om publikationen

Löpnummer: 2005:21

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2005:21 Bild av kassodling för regnbåge

Av 118 odlingar i Dalarnas län, är 44 aktiva (varav två är kräftodlingar) och 74 inaktiva (varav fyra är kräftodlingar).

Syftet med denna rapport är att ge en nulägesbeskrivning av fisk- och kräftodlingsverksamheten i Dalarnas län och att informera om den nationella databasen Fisknet, som är en samordnad internetdatabas för länsstyrelserna i hela Sverige, utvecklad mellan 2001-2004 (www.gis.lst.se/fisknet).

Närsaltutsläpp (fosfor och kväve) redovisas i rapporten.

I bilaga 2 finns naturvårdsverkets modell som visar teoretisk fosfor- och kvävedos från fiskodling.

I bilaga 3 framgår när kommunen tog över tillsynen.

I bilaga 4 och 5 finns en förteckning över aktiva (42 st) och icke-aktiva (70 st) fiskodlingar i Dalarnas län år 2005.

I bilaga 6 finns en karta över fisk- och kräftodlingar i Dalarnas län.

Kontakt