2005:14 Inventering av förorenade områden i Dalarnas län - Gruvindustri

Om publikationen

Löpnummer: 2005:14

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 92

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2005:14 Vattenflöde från gamla till nya delen i Saxdalens sanddeponi i Ludvika kommun till vänster och varphögar i Östra Silvbergs gruvområde i Säters kommun till höger.

Syftet med inventeringen av gruvobjekt är att kartlägga och göra en övergripande riskbedömning av företrädelsevis nedlagd gruvverksamhet i Dalarnas län. Inventeringen genomförs inom ramen för arbetet med förorenade områden. I ett längre perspektiv genomförs arbetet med förorenade områden för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och därigenom säkerställa en god miljö för kommande generationer.

Dalarna har en lång tradition av gruvbrytning. Falu koppargruva började troligen brytas redan på 600-talet och det finns flera andra områden där gruvverksamhet pågått under lång tid. Detta har medfört att det producerats spridda deponier av gruvmaterial med mer eller mindre stor påverkan på omgivningen. År 2005 pågår gruvverksamhet endast i Bolidens anläggning i Garpenberg.

Kontakt