Fulufjällets vegetation och flora

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-620-5430-9

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 208

Publikationstyp: Annan

En fjällsida med skog i förgrunden och ett flackt fjäll med lite snö på i bakgrunden

Inför bildandet av Fulufjällets nationalpark 2002 genomfördes flera inventeringar för att öka kännedomen om områdets natur. Ett av resultaten är denna bok om Fulufjällets vegetation och flora.

Inte mindre än 1190 växtarter bland kärlväxter, mossor och lavar har hittats. Svamparna redovisas i form av en förteckning av kända fynd av vedsvampar. Fulufjället har en synnerligen intressant kryptogamflora som här beskrivs för första gången. I beskrivningen av vegetationen sätts växterna in i sitt sammanhang. Fulufjällets värde för naturvård och artbevarande belyses bl a genom beskrivningar av de 75 rödlistade arter som har påträffats. Boken om Fulufjällets vegetation är en bra guide och ger många tips på spännande exkursionsmål för den som är särskilt botaniskt intresserad.

Boken finns att köpa i Länsstyrelsens reception på Åsgatan 38 i Falun. Det går också att beställa den här. Pris: 50 kr + porto. Faktura för betalning kommer i ett separat brev.            

Vill du beställa?

Fyll i blanketten som ligger som en pdf nedan och skicka den med mejl till dalarna@lansstyrelsen.se med ditt namn och adress. Uppge vilken publikation och hur många du vill ha.

Kontakt