2004:22 Ämnestransporter i Dalälven 1990-2003

Om publikationen

Löpnummer: 2004:22

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2005

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Endast en sammanfattning finns att ladda ner. Rapporten har även sökts i digitalt format även hos DVVF utan positivt resultat. Kontakta Länsstyrelsen eller DVVF om du önskar få tillgång till rapporten i pappersformat. www.dalalvensvvf.se.

Kontakt