2004:21 Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2003

Om publikationen

Löpnummer:
2004:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-3127
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2004:21 Strömmarna i Gysinge, Nedre Dalälven.

Sedan 1990 svarar Dalälvens Vattenvårdsförening för mätningar av vattnets kvalitet i Dalälven. Mätresultaten redovisas fortlöpande i de årsrapporter som föreningen ger ut. I denna årsrapport har vi redovisat 2003 års utveckling av miljöförhållandena i Dalälven.

Är du intresserad av fler detaljer om exempelvis enskilda mätresultat för en specifik lokal, är du hänvisad till de underlagsrapporter som finns publicerade på föreningens hemsida, www.dalalvensvvf.se.

Kontakt