2004:20 Inventering av förorenade områden i Dalarnas län - Industriområden vid Runns norra strand

Om publikationen

Löpnummer: 2004:20

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2004:20 Slipers Aktiebolagets impregneringsanstalt vid Korsnäs 1901

Den här rapporten omfattar en inventering av förorenad mark enligt MIFO-modellen över ett område som sträcker sig från Faluns järnvägsstation längs med Strandvägen och fram till och med Korsnäs. Området begränsas av järnvägen och vattnet i Tisken respektive Runn.

Inventeringen har omfattat arkivstudier på länsstyrelsen i Dalarna och arkiv på Falu kommuns miljökontor. Faluns Stadsbiblioteks Dalasamling har också utnyttjats till att försöka hitta gamla skrifter om eventuell verksamhet inom inventeringsområdet. Utöver detta har detaljplaner över området studerats och även gamla kartor och foton från Dalarnas Museum.

Kontakt