2004:08 Inventering av sandödla Lacerta agilis i Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer: 2004:08

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 55

Publikationstyp: Rapport

En svartvit bild på sandödla, på framsidan av rapporten

Sandödlan (Lacerta agilis) inventerades på 45 platser i Dalarnas län under 20 dagar mellan 15/6-5/7 och 25-26/8 2001.

Avsikten var att kartlägga den aktuella förekomsten av sandödla samt om det gick att hitta nya bra platser som sandödlan trivs på i länet.

Allt genomfördes som ett led i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för artens bevarande i Sverige.

Läs mer om åtgärdsprogram för hotade arter och speciellt sandödlan här.

Kontakt