2003:25 Provfiskade vattendrag i Dalarnas län 2000-2002 - Biologisk uppföljning av kalkade vatten

Om publikationen

Löpnummer: 2003:25

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 423

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2003:25

Kalkning av sjöar och vattendrag i Dalarnas län för att förhindra försurning har pågått sedan slutet på 1970-talet. I många fall är motivet till kalkning av vattendrag att ha en fungerande reproduktion av laxfiskar. Ett sätt att följa upp detta är därför att elfiska utvalda sträckor i vattendraget.

I den här rapporten presenteras resultaten från de elfisken som genomförts inom kalkeffektuppföljningen under perioden 2000 – 2002. Fisket har genomförts enligt den standardiserade metodik för elfiske som Fiskeriverket tagit fram. Med något enstaka undantag har fisket genomförts under augusti och början av september månad.

Detta är den första rapporten som kommit ut där resultaten av de elfisken som genomförts inom kalkeffektuppföljningen i Dalarna presenteras. Ambitionen är att resultaten i fortsättningen ska presenteras årligen men då förhoppningsvis i digital form att hämta på vår hemsida.

Kontakt