2003:24 Provfiskade sjöar i Dalarnas län 2000-2002 - Biologisk uppföljning av kalkade vatten

Om publikationen

Löpnummer: 2003:24

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 142

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2003:24 Nätupptagning i Stora Käringtjärnen.

Kalkning av sjöar och vattendrag i Dalarnas län för att förhindra försurning har pågått sedan slutet på 1970-talet. Ett sätt att följa upp effekterna av kalkningen är att provfiska sjöar och se om och i så fall hur fiskpopulationerna förändrats.

I den här rapporten presenteras resultaten från de nätprovfisken som genomförts av Länsstyrelsen inom kalkeffektuppföljningen under perioden 2000 – 2002.

Fisket har genomförts enligt den standardiserade metodik för provfiske i sjöar som Fiskeriverket tagit fram. Med något enstaka undantag har nätläggningen skett under juli och början av augusti månad.

Detta är den första rapporten som kommit ut där resultaten av de provfisken som genomförts inom kalkeffektuppföljningen i Dalarna presenteras. Ambitionen är att provfiskeresultaten i fortsättningen ska presenteras årligen men då förhoppningsvis i digital form att hämta på vår hemsida.

Kontakt