2003:19 Dalarnas miljömål

Om publikationen

Löpnummer: 2003:19

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 100

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2003:19 En grupp människor står framför Vasaloppsmålet i Mora med texten I fäders spår för framtids segrar

De nya nationella miljömål som riksdagen antagit – femton miljökvalitetsmål till nästa generation och 70-talet delmål på vägen dit – innebär en höjd ambitionsnivå i arbetet med miljö och ekologiskt hållbar utveckling.

Dalarnas miljömål är de nationella målen anpassade till länet. Målen har utarbetats i bred samverkan i länet och överensstämmer med ambitionsnivån och inriktningen nationellt.

I Dalarnas länsstrategi Med förenade krafter mot år 2007 uttrycks höga miljöambitioner: år 2007 ”går Dalarna i täten för omställningen till ekologiskt hållbar utveckling” och ”är Dalarna rikskänt och respekterat för länsinvånarnas, kommunernas och företagens aktiva miljöarbete.”

Dalarnas miljömål 2003-2006, tillsammans med den handlingsplan med åtgärder som också tagits fram, är en god grund för det fortsatta arbetet med att förverkliga såväl de nationella målen som länsstrategins målsättning.

Information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen: www.miljomal.nu.

Kontakt