2003:18 Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2002

Om publikationen

Löpnummer: 2003:18

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2003:18 Vintermorgon vid Dalälven

Sedan 1990 svarar Dalälvens Vattenvårdsförening för mätningar av vattnets kvalitet i Dalälven. Mätresultaten redovisas fortlöpande i de årsrapporter som föreningen ger ut. I denna årsrapport har vi redovisat 2002 års utveckling av miljöförhållandena i Dalälven.

Är du intresserad av fler detaljer om exempelvis enskilda mätresultat för en specifik lokal, är du hänvisad till de underlagsrapporter som finns publicerade på föreningens hemsida, www.dalalvensvvf.se.

Kontakt