2003:15 Kemiska och biologiska effekter vid sodabehandling av försurade ytvatten i Dalarnas län*

Om publikationen

Löpnummer: 2003:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 41 exklusive bilagor, totalt cirka 60 sidor

Publikationstyp: Rapport

I Dalarnas län har många sjöar och vattendrag kalkats i syfte att minska surheten och höja buffringsförmågan. I två åtgärdsprojekt har soda använts som alternativ till konventionella kalkstensprodukter. Den dokumenterade kunskapen om sodabehandlingens effekter på framför allt biota har varit begränsad som beslutsunderlag för fler sodabaserade åtgärder.

Syftet med rapporten har varit att utvärdera resultaten från effektstudierna av sodabehandlingen i Dalarna och jämföra dessa med resultat erhållna vid sodabehandlingar i södra Sverige.

Sodabehandling av Stora Älgskön i Borlänge kommun startade 1993. Behandlingen av Tösstjärnsbäcken via Tösstjärn i Leksands kommun startade 1997. Den andra av Djursjöns tillflöden, Mörkån, började sodabehandlas 1998. Resultat och slutsatser från dessa sodabehandlingar redovisas i rapporten.

*) Rapporten saknas i pdf-format. Kontakta Länsstyrelsen vid intresse.

Kontakt