2003:10 Dalarnas miljömål - remissupplaga

Om publikationen

Löpnummer: 2003:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 89

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2003:10 En grupp människor står framför Vasaloppsmålet i Mora med texten I fäders spår för framtids segrar

Detta är remissversion av Dalarnas miljömål 2003-2006, som slutligen precenteras i rapport 2003:19.

Information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen: www.miljomal.nu.

Kontakt