2003 Dikor i ekologisk produktion

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 11

Publikationstyp: Broschyr/folder

Framsida broschyr Dikor i ekologisk produktion

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Länsstyrelsen i Gävleborgs län har tagit fram denna broschyr.

Det öppna landskapet i våra län är något vi tar för givet. De flesta vet inte vilken odlarmöda som ligger bakom det landskap som innehåller en stor andel av de växtarter och insektsarter som finns i Sverige. Betande djur på ängar och åkrar är det effektivaste sättet att bevara en betydande andel av dessa arter.

Kontakt