2002:16 Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2001

Om publikationen

Löpnummer: 2002:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2002:16 Stora Stöten vid Falu gruva från sydväst

I denna rapport redovisas det tolfte årets undersökningar i regi av Dalälvens Vattenvårdsförening.

Återkommande varje år är mätningar av vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper, växtplanktonflorans sammansättning i sjöarna samt metallhalter i fisk. Detta år har dessutom genomförts provfisken med så kallat översiktsnät. Tyngdpunkten i rapporten lagts vid att redovsa resultaten av provfisket.

Är du intresserad av fler detaljer om exempelvis enskilda mätresultat för en specifik lokal, är du hänvisad till de underlagsrapporter som finns publicerade på föreningens hemsida, www.dalalvensvvf.se.

Kontakt