2002:12 Falu gruva och tillhörande industrier - industrihistorisk kartläggning med avseende på förorenad mark

Om publikationen

Löpnummer: 2002:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2002:12 Stora Stöten vid Falu gruva från sydväst

Falu gruva lades ner 1992. Då hade den varit igång i över tusen år. Kring gruvan växte en mängd fabriker upp. Idag finns endast rödfärgstillverkningen kvar. Verksamheterna har efterlämnat restprodukter som förorenar miljön. Förutom metallutsläpp så bidrar gruvavfallet till försurning, genom att dess svavelinnehåll omvandlas till svavelsyra.

I föreliggande rapport görs en genomgång av de olika verksamheter som funnits i Falun och hur de bidragit till att påverka miljön. Bland annat nämns hur vattnen i och runt omkring Falun (Faluån, Tisken och Runn) blev påverkade av gruvdriften.

Materialet är en sammanställning av vad som framkommit genom studier av tillgänglig litteratur och befintliga kartor, material från Bergslagets arkiv samt intervjuer med anställda vid respektive industrier.

Kontakt