2001:19 Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2000*

Om publikationen

Löpnummer: 2001:19 (tryckfel förekommer i rapporten 2001:18)

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 22 exklusive bilagor

Publikationstyp: Rapport

Sedan 1990 svarar Dalälvens Vattenvårdsförening för mätningar av vattnets kvalitet i Dalälven. Mätresultaten redovisas fortlöpande i de årsrapporter som föreningen ger ut. I denna årsrapport har vi redovisat 2000 års utveckling av miljöförhållandena i Dalälven.

Är du intresserad av fler detaljer om exempelvis enskilda mätresultat för en specifik lokal, är du hänvisad till de underlagsrapporter som finns publicerade på föreningens hemsida, www.dalalvensvvf.se.

*) Rapporten saknas i pdf-format. Kontakta Länsstyrelsen eller DVVF enligt ovan vid intresse.

Kontakt