2001:08 Vattentäkter i Dalarnas län*

Om publikationen

Löpnummer: 2001:08

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-3044

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 22 (textdel)

Publikationstyp: Rapport

Rapporten innehåller en förteckning (databas) över vattentäkter i Dalarnas län 2001-06-27. Databasen är upplagd i Microsoft Excelformat och bifogas rapporten.

Denna förteckning ersätter den tidigare förteckningen från 1979 "Vattentäkter i Kopparbergs län, N 1979:3". Den databas som presenteras har vissa brister i kvalitetssäkringen för faktauppgifterna men bedöms som troligen små. Det kan vara att en del av de privata vattentäkternas läge eller huvudmän inte är kända.

*) Rapporten saknas i pdf-format. Kontakta Länsstyrelsen vid intresse . Till rapporten hör till en diskett "Vattentäkter i Dalarnas län 2001", Microsoft Excellformat och är inte arkiveringsbeständigt.

Kontakt