2000:20 1997 års regnkatastrof i Fulufjällsområdet - Effekter på vegetation och fiskfauna i Tangån och Göljåarna

Om publikationen

Löpnummer: 2000:20 (eller 2001:1?)

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2001

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2001:1 Fulufjället

Fulufjället* är ett avsatt fjällområde i nordvästra Dalarna. Området är beläget inom den södra delen av den svenska fjällkedjan och gränsar mot Norge.

Fjällmassivet, som är ca tre mil långt och en mil brett, domineras av en vidsträckt fjällplatå med små nivåskillnader. Fjällplatån ligger på cirka 900 meters höjd över havet och har en högsta punkt på 1042 meter vid Brattfjället (Slohangflöjet). Platån avgränsas av branta sluttningar åt alla sidor och på fjällets nordostsida bildar Njupån Sveriges högsta vattenfall, Njupeskär, med en fallhöjd på 93 meter.

På uppdrag av länsstyrelsens miljövårdsenhet i Dalarna har Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium under perioden 1995-1999 genomfört undersökningar av vattenvegetation och fiskfauna i vattendragen Stora och Lilla Göljån på Fulufjällets östsida. Med anledning av 1997 års regnkatastrof i Fulufjällsområdet påbörjades 1998 även fiskundersökningar i Tangån, som avvattnar den södra delen av fjällmassivet. Alla tre vattendragen rinner upp i den centrala delen av fjällplatån.

*) Fulufjället blev naturreservat 1973 och 2002 invigdes Fulufjällets nationalpark, alltså efter att rapporten hade publicerats.

Rapporten har fått fel rapportnummer vid publiceringen. Den heter alltså 2000:20 i länsstyrelsens rapportserie och inte 2001:1 som det står i rapporten.

Kontakt