2000:19 Vattenundersökningar i Stollbergsområdet 2000*

Om publikationen

Löpnummer:
2000:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-3127
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
178
Publikationstyp:
Rapport

Medins Sjö- och Åbiologi AB har av Länsstyrelsen i Dalarnas län fått i uppdrag att utföra vattenundersökningar i Stollbergsområdet. Syftet med undersökningarna är att undersöka gruvdiftens påverkan på sjöar och vattendrag.

I undersökningarna ingår vattenkemi i sjöar och rinnande vatten, sedimentkemi i sjöar, växtplankton i sjöar samt bottenfauna i rinnande vatten och i sjöar. Denna undersökning ingår som en del i ett projekt vars huvudsyfte är att bilda underlag för bedömning av lämpliga efterbehandlingsåtgärder av gruvavfall i området.

*) Rapporten saknas i pdf-format. Kontakta Länsstyrelsen eller Medins Havs och Vattenkonsulter AB (tidigare Medins Sjö- och Åbiologi AB) vid intresse.

Kontakt