2000:17 Gruvavfallsundersökningar i Stollbergsområdet - Sammanställning och analys*

Om publikationen

Löpnummer: 2000:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2000

Sidantal: cirka 40

Publikationstyp: Rapport

Under åren 1998-2000 har omfattande undersökningsprojekt av gruvavfall genomförts inom Stollbergsområdet i Smedjebackens kommun. Denna rapport har som mål att sammanställa och översiktligt utvärdera resultaten från undersökningarna. Rapporten är avsedd att ligga till grund för bedömning av efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden.

Följande rapporter och undersökningar ligger som grund för sammanställningen:

* Kolbäcksån, ett vattendrag som tillfrisknat?; Länsstyrelsen i Västmanlands län, rapport 1996:9

* Kolbäcksån, recipientkontroll 1999; SLU, 2000

* Silvhyttan, undersökning av förorenat markområde; Swedpower AB, 1998

* Miljömässig karakterisering av avfallsand från Silvhyttan; Swedpower - SGI, 1999

* Gruvavfall Plogsbo, Silvhyttan 1 och 3, Startbo och Nyberget; GTV, Falun, 2000

* Gruvavfallsundersökning, Dalarna, Stollbegsmagasinet; VBB Viak, 2000

* Inventering av gruvområden där sulfidmalmsbrytning förekommit vid Stollbergsområdet, Västra Silvberg, Smedjebackens kommun; Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2000

* Vattenundersökningar i Stollbergsområdet; Medins Sjö- och Åbiologi, 2000

*) Rapporten saknas i pdf-format. Kontakta Länsstyrelsen vid intresse.

Kontakt