2000:14 Pappersbruken i Dalarna - en översikt ur miljösynpunkt

Om publikationen

Löpnummer: 2000:14

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2000:14 Kartan visar alla pappersbruk som funnits i Dalarna

Det har funnits elva pappersbruk i Dalarna. Denna rapport har upprättats för att ge en överblick över dessa och de potentiella miljöproblem som kan vara knutna till dem.

Rapporten är inte menad som en mera fullständig genomgång av de olika fabrikerna, utan den vill mera bara peka på några av de eventuella problem som kan finnas vid respektive industri. För den som vill veta mera har angetts litteraturhänvisningar och de eventuella arkiv som har företagshandlingar.

Om pappersbruken i Fredriksberg och Turbo finns separata rapporter.

Som komplement har en generell genomgång av pappersindustrins utveckling och miljöproblem bifogats.

Kontakt