2000:13 Turbo Sulfitfabrik - industrihistorisk kartläggning med avseende på förorenad mark

Om publikationen

Löpnummer: 2000:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2000:13 Flygfoto över Turbo sulfitfabrik samt sågen från 1930-talet

Föreliggande rapport har producerats av Länsstyrelsen i Dalarnas län för att ge en fördjupad kunskap om pappersbruket i Turbo och dess eventuella miljöstörningar.

Materialet är en sammanställning av vad som framkommit genom studier av tillgänglig litteratur, intervjuer med olika personer som arbetat på bruket samt en genomgång av det material som finns på Stora-Ensos arkiv.

Rapporten är tänkt som en preliminär kartläggning av de potentiella miljöproblem som kan finnas. Den kan förhoppningsvis även tjäna som underlag för att peka på behov av ytterligare undersökningar.

Kontakt