2000:11 Fredriksbergs pappersbruk - industrihistorisk kartläggning med avseende på förorenad mark

Om publikationen

Löpnummer: 2000:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2000:11 Fredriksbergs pappersbruk

Föreliggande rapport har producerats av Länsstyrelsen i Dalarnas län för att ge en fördjupad kunskap om pappersbruket i Fredriksberg och dess eventuella miljöstörningar.

Materialet är en sammanställning av uppgifter som framkommit efter en genomgång av tillgänglig litteratur, intervjuer med olika personer som arbetat på bruket, tre dagars genomgång av företagets arkiv i Forshaga samt en genomgång av det material som Ludvika miljökontor har.

Rapporten är tänkt som en preliminär kartläggning av de potentiella miljöproblem som kan finnas. Den kan förhoppningsvis även tjäna som underlag för att peka på behov av ytterligare undersökningar.

Kontakt