2000:10 1999 års provfisken inom naturreservaten i norra Dalarna - Delrapport III*

Om publikationen

Löpnummer:
2000:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-3127
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
ca 80
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har övertagit förvaltningen av fjällreservaten i länet. För att öka kunskapen om sjöarna i dessa områden har ett treårigt provfiskeprojekt startats.

Syftet är att få en samlad bild över fiskpopulationernas tillstånd och ge underlag för fiskevårdande åtgärder.

För att få en vattenkemisk karaktärisering av sjöarna har vattenprover tagits. Temperaturprofiler har uppmätts samt siktdjup under vissa dagar i augusti och september 1999.

I undersökningar ingår Långfjällets naturreservat, Städjan/Nipfjällets naturreservat och Fulufjällets naturreservat (som numera är en nationalpark) med sammalagt 24 sjöar och tjärn.

*) Rapporten saknas i pdf-format. Kontakta Länsstyrelsen vid intresse.

Kontakt