2000:09 Samordnad recipientkontroll i Dalälven 1999*

Om publikationen

Löpnummer: 2000:09 eller 2000:9

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 16 exklusive bilagor

Publikationstyp: Rapport

Sedan 1990 svarar Dalälvens Vattenvårdsförening för mätningar av vattnets kvalitet i Dalälven. Mätresultaten redovisas fortlöpande i de årsrapporter som föreningen ger ut. I denna årsrapport har vi redovisat 1999 års utveckling av miljöförhållandena i Dalälven.

Är du intresserad av fler detaljer om exempelvis enskilda mätresultat för en specifik lokal, är du hänvisad till de underlagsrapporter som finns publicerade på föreningens hemsida, www.dalalvensvvf.se.

Rapporten kan även kallas Samordnad vattendragskontroll 1999.

*) Rapporten saknas i pdf-format. Kontakta Länsstyrelsen eller DVVF enligt ovan vid intresse.

Kontakt