2000:07 Gyllbergens sjöar och vattendrag - sammanställning av resultat från vattenprovtagningar och provfisken utförda under tiden 1974 - 1999

Om publikationen

Löpnummer:
2000:07 eller 2000:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-3127
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
10 exklusive bilagor
Publikationstyp:
Rapport

I Dalarna, strax sydväst om Borlänge ligger Gyllbergen. Området har länge varit ett attraktivt utflyktsmål och delar av området är avsatt som naturreservat. En hel del vattenprovtagningar och provfisken har utförts i Gyllenbergens sjöar och vattendrag under årens lopp och målsättningen med den här skriften har varit att sammanställa befintliga resultat med betoning på vattenkemi och fiskbestånd.

Kontakt