2000:07 Gyllbergens sjöar och vattendrag - sammanställning av resultat från vattenprovtagningar och provfisken utförda under tiden 1974 - 1999

Om publikationen

Löpnummer: 2000:07 eller 2000:7

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 10 exklusive bilagor

Publikationstyp: Rapport

I Dalarna, strax sydväst om Borlänge ligger Gyllbergen. Området har länge varit ett attraktivt utflyktsmål och delar av området är avsatt som naturreservat. En hel del vattenprovtagningar och provfisken har utförts i Gyllenbergens sjöar och vattendrag under årens lopp och målsättningen med den här skriften har varit att sammanställa befintliga resultat med betoning på vattenkemi och fiskbestånd.

Kontakt