Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Prioritetsgrunder 2018

Under 2018 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

 • Insatser som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.
 • Insatser som syftar till att skapa förutsättningar för att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder till nyanlända personer.
 • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansök om bidrag

Aktuell ansökningsperiod 15 maj - 17 september.

Ansökan behöver vara undertecknad av behörig firmatecknare. Endast korrekt ifyllda och undertecknade ansökningar handläggs.

 1. Fyll i och skriv under ansökningsblanketent:
  Ansökan med vägledning (word)Word
 2. Fyll i intyget med planerade och etablerade samverkanspartner:
  Intyg samverkanspart (word)Word
 3. Skicka din ansökan via e-post till Länsstyrelsen eller till:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38
  79184 Falun

Om ni önskar hjälp inför er ansökan, går det bra att boka rådgivningssamtal med Marina Haugdahl eller David Hedström

Här kommer korta beskrivningar av insatser som beviljats bidrag under året.

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Mall för projektplan (worddukument)Word

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Skicka din delrapport eller slutredovisning via e-post till Länsstyrelsen eller till:

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
79184 Falun

Kontakt