Föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen stödjer kommuner, landsting och regioner, och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd.

Arbetet i Dalarna

I Dalarna finns ett nätverk som samordnar arbetet med föräldrastöd. I nätverket ingår Länsstyrelsen i Dalarnas län, samtliga Dalarnas kommuner, landstinget Dalarna samt Studieförbundet Vuxenskolan, Rädda Barnen och Studiefrämjandet.

I dagsläget är nätverket i gång med att samlas runt en länsstrategi för föräldraskapsstöd. Det övergripande syftet med strategin är att alla föräldrar i Dalarna med barn i åldrarna 0-18 år ska erbjudas föräldrastöd. 

Kontakt