Överlämna kommunalt beslut

När ett kommunalt beslut blivit överklagat ska kommunen lämna över det till Länsstyrelsen. Beslut kan överlämnas via vår e-tjänst. Observera att du som vill överklaga ett kommunalt beslut, till exempel ett mark- eller bygglov, inte ska använda den här e-tjänsten.

När ett kommunalt beslut har överklagats ska beslutet och samtliga dokument som tillhör ärendet överlämnas till Länsstyrelsen. Innan ärendet överlämnas ska en rättidsprövning ha skett av kommunen.

Överlämna beslut i vår e-tjänst

Den här e-tjänsten vänder sig till kommuner för att överlämna överklagade kommunala beslut digitalt till Länsstyrelsen. Det är inte en e-tjänst för dig som vill överklaga ett kommunalt beslut. Vill du överklaga ett kommunalt beslut lämnar du din överklagan till kommunen. Vänd dig till kommunen om du behöver närmare information om hur överklagandet går till.

Observera att kommunen bara ska använda denna e-tjänst en gång per överklagat beslut. Finns det kompletteringar eller om det tillkommer ytterligare klagande skickas dessa i första hand via e-tjänsten kompletteringar och yttrandenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster alternativt med e-post.

Vilka överklagade beslut kan lämnas över till Länsstyrelsen?

 • Bygglov/marklov/rivningslov
 • Förhandsbesked
 • Föreläggande enligt Plan- och bygglagen
 • Byggsanktionsavgift
 • Miljöbalken
 • Parkeringstillstånd
 • Livsmedelskontroll
 • Lagen om skydd mot olyckor.

Gör så här:

 1. Välj vilken Länsstyrelse som är mottagare samt vilken kommun ärendet gäller.
 2. Ange vilken typ av ärende överklagandet gäller.
 3. Bifoga samtliga dokument som tillhör ärendet:
 • överklagandeskrivelsen
 • kommunens beslut
 • rättidsprövningen
 • eventuella kartor eller ritningar
 • andra bilagor.

De elektroniska dokumenten ska ha filformaten PDF, TIF eller JPG.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)