Fjällförvaltning

Länsstyrelsen förvaltar och ansvarar för skötseln av landets fjällområden. Huvuddelen av landets vidsträckta fjällområden finns i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna, en sammanlagd yta på nära sju miljoner hektar. Vårt mål är en hållbar utveckling i fjällen.

Länsstyrelsen förvaltar statens mark ovanför odlingsgränsen och ansvarar för de statliga lederna med broar, vindskydd samt markeringar av vinter- och sommarleder. Lederna är viktiga för fjällsäkerheten och för att förebygga skador i känsliga områden. Våra naturvårdsvakter ansvarar för fjällreservatens tillsyn samt inventerar och bevakar de stora rovdjuren.

I Länsstyrelsens fjällförvaltning ingår:

  • jakt-, fiske- och markförvaltning
  • markupplåtelser på statens mark ovan odlingsgränsen
  • fiskevård och viltvård
  • anläggningar, stugor och broar
  • samt information om rättigheter och skyldigheter.

Fjälldelegationen

I Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län finns en gemensam fjälldelegation för fjällfrågor. Fjälldelegationen är ett organ för samverkan i frågor som särskilt rör fjällområdet. Delegationen består av länens landshövdingar och vart och ett av länen har ordförandeskapet under två års tid.

Bestämmelser och regler

Vår förvaltning och tillsyn styrs av bestämmelser i miljöbalken (SFS 1998:808), rennäringslagen (SFS 1971:437) och rennäringsförordningen (SFS 1993:384) men också av jordabalken samt andra lagar och bestämmelser.

Förvaltning i dalafjällen

I Norra Dalarna börjar Sveriges fjällkedja. Förutom nationalparkerna Fulufjället och Töfsingdalen finns flera fina naturområden där det går att fiska, åka skidor och övernatta i stugor. 

Förvaltning av skyddad natur i dalafjällen utförs i huvudsak av ett lokalkontor i Idre. Bland arbetsuppgifterna finns skötsel av anläggningar (t. ex. leder, stugor, vägvisning) och naturtyper, fastighetsförvaltning, naturtillsyn och miljöövervakning. 

Vid Hävlingestugorna finns Länsstyrelsens stugvärd på plats under stora delar av året.

Fjällfiskekort i delar av Långfjället naturreservat och Fulufjällets nationalpark administreras av Länsstyrelsen.

Under 2016-2018 tar vi tillsammans med Norge fram en gemensam besöksstrategi för hela Fulufjällets nationalpark, både svenska och norska sidan. Läs mer om Fulufjällsprojektet här.

Kontakt