Stöd i miljömålsarbetet

För att vi ska lyckas nå miljömålen måste kraftfulla åtgärder genomföras av många olika aktörer. Här har vi samlat verktyg som kan hjälpa dig i arbetet för en bättre miljö.

Vare sig du arbetar på en kommun, ett företag eller annan sektor med frågor inom miljöområdet så finns det uppdrag i arbetet för en hållbar utveckling. Varje län har ett åtgärdsprogram som syftar till att nå miljömålen.

Åtgärdsprogram inom miljömål

Kommunalt arbete

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en guide för kommunernas arbete med miljömålen. Guiden riktar sig till dig som jobbar inom kommunen med miljöstrategiska frågor eller liknande. Här finns en beskrivning av arbetet med att ta fram lokala miljömål och vilka verktyg som behövs för att nå målen.

Stöd och bidrag

Det finns olika finansieringsmöjligheter för att arbeta med miljömålen. Här kan du hitta mer stöd i arbetet.

Länsstyrelsen Dalarnas arbete med miljömålen

Länsstyrelsen Dalarnas arbete med miljömålen handlar mycket om att skapa ökad samverkan, kunskapsöverföring samt att bidra till synergieffekter mellan länets aktörer.

Ett viktigt nätverk för att samordna länets aktörer är Kommunernas miljöstrategiska nätverk. Det drivs av Länsstyrelsens miljömålssamordning tillsammans med kommunerna, Region Dalarna och Skogsstyrelsen för att tillsammans öka takten i miljömålsarbetet.

Några andra av Länsstyrelsens uppdrag som har tydlig koppling till miljömålen och som rör kommunerna är till exempel arbetet med att ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur, klimat och energistrategin, vattenförvaltningens åtgärdsprogram och tillsynsvägledning.

Kontakt