Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Åtgärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål

Miljömålens åtgärdsprogrammet är en kraftsamling för Dalarna som bidrar till att nå de miljömål och klimatmål som Riksdagen lagt fast. De cirka 200 åtgärderna är uppdelade på 14 sektorer som ska spegla de delar av samhället där stor miljöpåverkan sker. Framtagandet av åtgärdsprogrammet har gjorts i samverkan och dialog mellan många aktörer i länet och åtgärderna drivs av parter som kommuner, organisationer, näringsliv och myndigheter. Uppföljning av åtgärderna i programmet görs årligen och kommer så småningom finnas tillgängliga på en extern webbplats.


Kontakt