Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Demokrati i Dalarna

Målet för regeringens demokratipolitik är en levande demokrati som är uthållig, kännetecknas av delaktighet och där möjligheterna till inflytande är jämlika. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet. 

Länsstyrelsens demokratiarbete sker till stor del i arbetsvardagen, genom våra olika uppdrag från regeringen. I samverkan med andra aktörer arbetar vi varje dag för ett inkluderande, jämlikt och jämställt län.

Demokratin 100 år

År 2021 var det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Införandet av den allmänna och lika rösträtten utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige. Men demokratin är också något vi måste fortsätta försvara varje dag.

Genom att skriva under regeringens ”Deklaration för en stark demokrati” tar vi ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Vi tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Deklarationen för en stark demokrati Länk till annan webbplats.

I samband med att vi skrev under deklarationen så har vi också antagit en rad åtaganden hur vi ska arbeta extra mycket för demokratin detta demokratiår:

Länsstyrelsen i Dalarnas läns åtaganden för en stark demokrati Länk till annan webbplats.

Totalt 17 aktörer i Dalarna har skrivit under Deklaration för en stark demokrati. Majoriteten av kommunerna i länet samt Högskolan Dalarna och Dalarnas Museum.

Stor uppslutning för demokratin i Dalarna Länk till annan webbplats.

Demokratimaterial med fokus på Dalarna

Ett av Länsstyrelsen i Dalarnas läns åtaganden i för hur vi kan stärka demokratin i Dalarna under demokratiåret 2021 var att arrangera Demokrativeckan i Dalarna, som gick av stapeln 3-10 juni. Under demokrativeckan togs det fram och samlades massvis med bra material för att diskutera demokrati och vi och många andra aktörer i länet arrangerade spännande seminarium med fokus på olika aspekter av demokratin. Vissa av samtalen spelades in. Vi har samlat dem på denna sida för att det ska vara möjligt att ta del av dem i efterhand. På så sätt kan det fortsätta bidra till det demokratiska samtalet i Dalarna.

Webbinarier och filmer med fokus på Dalarna och demokrati

 

  • Unga röster om demokrati

Livesändning i två delar som belyser ämnet demokrati ur barn och ungas perspektiv. Frågor som rasism, klimat, jämställdhet, arbetsmarknad och delaktighet kommer att beröras. Medverkar gör representanter från Toleransprojektet, Kulturcentrum Asken, Tjejjouren Dalia, ABF och Rädda Barnens verksamheter samt lokala politiker.
Arr: Borlänge kommun

Livesändningen Unga röster om demokrati på evenemangets facebook-event Länk till annan webbplats.

  • Seminarium och paneldiskussion på temat:
    Demokratin, då, nu och framåt

Paneldebatt med Frida Hedström, projektledare för Ludvika kommuns värdegrundsarbete. I detta seminarium tar vi det stora och det lilla greppet om demokratin och för en dialog både om vad det betyder som politiskt begrepp men också hur vi agerar demokratiskt i vardagen.
Arr: Ludvika kommun

Se seminariet: Demokratin då, nu och framåt Länk till annan webbplats.

  • Social hållbarhet ur ett integrationsperspektiv

Fokus på Dalarna, Agenda 2030 och hållbar utveckling ur ett integrationsperspektiv - en demokratifråga. Relevant för alla som jobbar offentlig sektor, men även alla som intresserar dig för integrationsfrågor. Webbinarieserie i fyra delar. Seminariet är uppdelat i två delar:
Arr: Länsstyrelsen i Dalarnas län och Högskolan Dalarna

Del 1 Social hållbarhet ur ett integrationperspektiv:  Länk till annan webbplats.

Del 2 Social hållbarhet ur ett integrationperspektiv: Länk till annan webbplats.

Seminariet är del av en webbinarieserie som belyser integrationsfrågan ur olika hållbarhetsperspektiv. Anmäl dig för att ta del av kommande webbinarium:

Del 3. Ekonomisk hållbarhet ur ett integrationsperspektiv Länk till annan webbplats.

Del 4. Workshop – för ett långsiktigt och hållbart mottagande Länk till annan webbplats.

  • Wilum og Bellum - Vi vill och vi kan

Film om de älvdalska barnens rätt att utveckla sitt modersmål.
Arr: Älvdalens kommun

Se filmen: Wilum och Bellum - vi vill och vi kan Länk till annan webbplats.

  • Selma Lagerlöf och kvinnors rösträtt

”Sagotanten Selma Lagerlöf” har hon kallats sedan början på 1900-talet. Selma Lagerlöf är den av våra svenska klassiker som läses mest globalt idag, nu är det dags att även se Selma som den föregångare hon var för kampen för den lilla människan, för kvinnors rösträtt och för stavningsreformen.
Arr: Werner Aspenströmbiblioteket, Smedjebackens kommun

Se seminariet: Selma Lagerlöf och kvinnors rösträtt Länk till annan webbplats.

Mer demokratifördjupning för skolor och lärare

Förutom det regionspecifika materialet har vi även samlat annat informationsmaterial och länkar till bra sidor om demokratifrågor, här nedan. Vi tipsar speciellt skolor och lärare att kolla in detta material.

Demokratistugan

Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en Demokratistuga. Det finns både en fysisk stuga som kommer att turnera i landet när pandemin tillåter, liksom en digital version som håller öppet dygnet runt och kan nås via vardemokrati.se med start i juni 2021. Demokratistugan speglar olika aspekter av Sveriges demokrati och syftar till att öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och eftertanke. Den digitala stugan kan ligga till grund för samtal i klassrum, på seminarier, olika former av dialog kring demokratin och för eget nöjes skull – här finns något för alla! Demokratins historia, samtid, framtid och den lokala demokratin gestaltas i stugan såväl fysiskt som digitalt.

Information om Demokratistugan Länk till annan webbplats.

Faktabank - mer om demokrati Länk till annan webbplats.

Kungliga bibliotekets webb Demokratin 100 år

Här hittar du kunskap om den historiska processen när Sverige fick med allmän och lika rösträtt. Innehållet riktar sig till alla som är intresserade av att veta mer om demokratins framväxt. För skolan finns ett lärarmaterial anpassat för högstadiet och gymnasiet.

demokrati100.se Länk till annan webbplats.

Sveriges riksdags webbsida med information om 100-årsjubileet

Quiz, studiematerial, Tittskåp, Tidslinje och mycket mer. Producent Sveriges Riksdag.

firademokratin.riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Affischutställning: Fira demokratin! Länk till annan webbplats.

Explainers om demokrati - med demokratiambassadör Emma Frans

Kommittén Demokratin 100 år har också tagit fram ett tiotal explainers som belyser olika demokratiaspekter och sex korta filmer med demokratiambassadör Emma Frans. I filmerna svarar hon på frågor som rör allt från yttrandefriheten till näthat och styrelseskick. Emma Frans arbetar i ett fiktivt call center och tar emot samtal från olika personer runt om i Sverige. Filmerna är gjorda med glimten i ögat och tar upp teman som är viktiga för vår demokrati.

Filmerna leder vidare till fördjupande kunskap via vardemokrati.se och kan användas för att starta en diskussion, i lärsituationer eller som tankeväckande inspel i olika sammanhang.

Explainerfilmer om demokrati med Emma Frans, på vardemokrati.se Länk till annan webbplats.

Tips på sidor med spännande demokrati-statistik

SCB:s kommunsiffror Länk till annan webbplats.

SKR:s rapport ”Vilka är politikerna i Dalarnas län?” Länk till annan webbplats.

NBV:s utbildningsmaterial Vår svenska demokrati

Vår svenska demokrati – digitalt demokratimaterial Länk till annan webbplats.

Studieförbundet NBV tipsar om deras utbildningsmaterial ”Vår svenska demokrati”. Välkommen som cirkelledare och deltagare i Demokrati.

Filmklipp: Hur fungerar demokratin i Sverige Länk till annan webbplats.

Filmklipp: Allt du behöver veta om allmän rösträtt Länk till annan webbplats.

Filmklipp: Demokratins skörhet Länk till annan webbplats.

DemokratiAkademin

DemokratiAkademins nätverk består av skolor, kommuner, folkhögskolor, bildningsförbund, organisationer och företag över hela Sverige och innehåller enormt mycket kompetens om demokrati och mänskliga rättigheter i praktiken.

www.demokratiakademin.se Länk till annan webbplats.

Så funkar Sverige (UR)

En animerad programserie om våra demokratiska rättigheter och skyldigheter. Producerad av UR. Länk till annan webbplats.

Forum för levande historia

Forum för levande histora arbetar för demokrati och alla människors lika värde, med lärdomar från förintelsen. De har affischutställningar och diskussionsmaterial

www.levandehistoria.se Länk till annan webbplats.

Nedladdningsbara affischutställningar hos Forum för levande historia. Länk till annan webbplats.

Diskussions- och rollspelskort samt lärarhandledning - Producerat av Forum för levande historia i samarbete med #Vimåsteprata Länk till annan webbplats.

Kontakt

Patric Samuelsson

Integrationsutvecklare